Dagend Inzicht

Inspiraties voor iedere dag door Sogyal Rinpoche.


21 mei

   Soms kan het gebeuren dat, wanneer we te veel waarheid over onszelf plotseling weerspiegeld zien door de leraar of het onderricht, dit eenvoudigweg te moeilijk is om onder ogen te zien, te beangstigend om te herkennen, te pijnlijk om als realiteit te aanvaarden. We ontkennen en verwerpen het, in een absurde en wanhopige poging om onszelf tegen onszelf te verdedigen, tegen de waarheid over wie we in werkelijkheid zijn. En als er dingen zijn over onszelf die te krachtig of te moeilijk zijn om te aanvaarden, projecteren we ze op de wereld om ons heen, gewoonlijk op hen die ons helpen en het meest van ons houden onze leraar, het onderricht, onze ouders of onze beste vriend.
   Hoe kunnen we mogelijkerwijs het taaie schild van dit verdedigingssysteem doorbreken? Het beste is als we zelf ontdekken dat we door onze eigen waanideeën bedrogen worden. Ik heb gezien hoe een glimp van de waarheid, van het ware Zicht, bij veel mensen de hele fantastische constructie van verkeerde zienswijzen, door onwetendheid gefabriceerd, in één keer in elkaar kan doen zakken.


Dagend Inzicht -
Inspiraties voor iedere dag.

Dagend Inzicht van Sogyal Rinpoche, uitgegeven bij Servire/Kosmos-Z&K uitgevers, is een boek met inspirerende teksten, één voor elke dag van het jaar. Het is gebaseerd op het "Tibetaans Boek van Leven en Sterven" van dezelfde schrijver.

De oorspronkeleijke titels zijn repectievelijk "Glimpse after Glimpse" en "The Tibetan Book of Living and Dying". Ze zijn te koop bij boekhandels en webwinkels.